Olie, gas & chemie

Veilig koelen met maximale aansluiting op uw productieproces

Industriële koeling is een van de cruciale schakels bij winning, transport, opslag en verwerking van LNG, LPG, ethyleen en andere gassen. Onmisbaar voor processen als reliquefactie, dehydratatie en dampterugwinning. Bovendien is industriële koeling van cruciaal belang voor het veilig omgaan met gassen. Vitale processen in de verwerking van gassen kunnen uitsluitend plaatsvinden als ze voldoen aan alle normen en richtlijnen op het gebied van veiligheid en milieu. Deze variëren van aanwijzingen van de plaatselijke brandweer tot de internationale ATEX richtlijn.

Maximale aansluiting op uw proces

Wij helpen bedrijven in de gaswinning, het gastransport en de petrochemie aan koelinstallaties die maximaal bijdragen aan continuering van het productieproces. De koeling wordt volledig ingeregeld voor het specifieke product en de verwerking ervan. Zowel bij nieuwbouw, revisie als onderhoud zetten wij aansluiting bij uw productieproces voorop, met inachtneming van wettelijke voorschriften. Bij het installeren van nieuwe koelinstallaties zorgen wij voor maximale aansluiting bij het gehele productieapparaat. Het stilleggen van productieprocessen voor noodzakelijke werkzaamheden aan koelinstallaties, beperken wij tot een minimum. Hierdoor houdt u de beschikking over meer dan 99 procent van uw productiecapaciteit.

Technologie volgens de laatste normen

Vanuit het oogpunt van veiligheid, milieu en kwaliteit werken wij uitsluitend met de beste componenten die voldoen aan alle standaards. Onze werkwijze en producten voldoen aan de internationale veiligheidsrichtlijnen, zoals ATEX, UL en IECEx. Wij beschikken over alle noodzakelijke certificaten voor veiligheid en kwaliteit, zoals CE PED H1.  

Uitfaseren synthetische koudemiddelen

Wettelijke milieurichtlijnen volgen wij nauwgezet. Zo volgen wij de ontwikkeling in de verdere uitfasering van synthetische koudemiddelen. Door het inzetten van natuurlijke koudemiddelen als CO2, propaan en ammoniak presteert uw koelinstallatie niet alleen beter, u bespaart ook op uw energieverbruik. Hierdoor sluit u aan bij verduurzaming van een productieketen.

Graag laten wij u zien hoe wij de koeling in uw productieproces kunnen verbeteren, waardoor de continuïteit van uw productieproces beter, zuiniger en schoner wordt.